Pågående projekt

Gåsen 9

Totalentreprenad
Beställare
SEFAB Bygg
Byggherre
Lejon fastigheter AB, Linköping

Allmänt om projektet