Elektriker Linköping

Söker du en elektriker i Linköping? Värderar du kvalitet, erfarenhet och engagemang högt? Då har du hittat helt rätt! TG:s El har varit i branschen sedan 1982 och vet vad vi pratar om.

Vi jobbar med den långa erfarenheten i kombination med ett modernt framåttänk för att kunna leverera och överträffa våra kunders förväntningar när de anlitar oss som elektriker i Linköping. Vilket jobb behöver du hjälp med?

Elektriker i Linköping som håller dina löften

För oss är det mycket viktigt att de kunder som ger oss förtroendet som sin elektriker i Linköping får vad de förväntar sig; att vi håller tider, alltid jobba med hög kvalitet i så väl genomfört arbete som produkter och att vi är färdiga när vi sagt att vi ska vara det.

För att vi ska kunna jobba kvalitativt och tryggt mot kund jobbar vi med noga genomgångna policys för så väl kvalitet som miljö. Det är vår trygghet till dig när du väljer oss som elektriker i Linköping!

Vi värnar om miljön och jobbar mot en hållbar framtid

Ett led i att jobba mot en mer hållbar framtid som elektriker i Linköping är att alltid använda miljövänliga drivmedel. Men vår policy stannar inte där. Vi jobbar aktivt för att minska onödiga transporter, samtransportera där det är möjligt och att få vår personal att tänka ut ett miljöperspektiv.

Som en extra bonus medför detta att vi blir mer tidseffektiva och kan hålla leveranstider mot kund utan problem. Därför är vi ett smart val av elektriker i Linköping!

Elektriker i Linköping som lyssnar på kunden

Våra kunder är alltid våran största prioritet, vare sig vi är anlitade som elektriker i Linköping eller för annan tjänst. Nöjda kunder är det som gör vårt jobb roligt och därför vill vi gärna ha feedback från våra kunder. Både för att veta när du är nöjd och om det är något vi kan göra ännu bättre. Genom vårt stora kontaktnät har vi många underleverantörer och samarbetspartners för de jobb där de behövs.

Självklart jobbar vi bara med de företag som kan hålla det kundfokus och det engagemang vi själva väljer att jobba med. Allt för att du ska vara trygg med oss som ditt val av elektriker i Linköping!

Varmt välkommen till en kundfokuserad elektriker i Linköping!

0122-161 80