Kvalitet

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialistkunskap. 

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete, våra tjänster och produkter och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

  1. Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder
  2. Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla produkter, processer och ledningssystem
  3. Vi sätter våra kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande
  4. Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder
  5. Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och intressenter
  6. Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet,
  7. genom en välutbildad, engagerad personal
  8. genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål
  9. genom att lyssna på kundernas önskemål och behov

0122-161 80